REHBERLİK - LGS 2022 SINAV DEĞERLENDİRMESİ - Sonuç Oniki Kurs

LGS 2022 SINAV DEĞERLENDİRMESİ

Zümrelerimizin LGS 2022 Değerlendirmesi

LGS 2022 Türkçe: Ayırt edici birkaç soru var. Sözel mantık sorusu alışılagelmişin dışında. Yazım ve noktalama sorusunda çeldiriciler güçlü. Uzun süre sonra dil bilgisi konularından birden fazla soru geldi ve anlam bilgisi baskınlığı biraz azaltılmış oldu. Anlama dayalı sorular, okuma alışkanlığı olan çocukların rahatça çözebileceği şekilde hazırlanmış. Türkçe soruları geçen senelerdeki gibi bu sene de zorlamaya devam ediyor. 

Çekmeköy Sonuç Oniki Türkçe Zümresi

LGS 2022 Matematik: Geçen senelere göre daha az işlemle çözülebilecek sorular vardı. Hemen hemen tüm konulardan soru soruldu. Uzun süre sonra yansıma öteleme sorusu çıktı. Geçmiş yıllara göre matematik Türkiye ortalamasının daha yüksek olmasını bekliyoruz. 

Çekmeköy Sonuç Oniki Matematik Zümresi

LGS 2022 Fen Bilimleri: Geçen yıla göre daha kolay bir sınav gördük. Basit makineler ile ilgili sorulan soru öğrencilerin zorlanabileceği bir soruydu. 2 senedir soru sorulmayan elektrik konusundan bu sene 2 soru soruldu. Genel itibariyle fen b. soruları iki eleyici soru dışında yapılabilir düzeydeydi.

Çekmeköy Sonuç  Oniki Fen B. Zümresi

LGS 2022 İngilizce: Orta zorlukta.  Örnek sorulara benzer. Ünite kelimelerine uygun. Yönergelere ve soru köklerine  dikkat edilerek çözüldüğünde tam yapılabilir.

Çekmeköy Sonuç Oniki İngilizce Zümresi

LGS 2022 İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

Sorular paragrafa dayalı ve çıkarım odaklıydı. Öğrencilerin iki soruda zorlanma ihtimali vardı, birincisi Mudanya sorusu ikincisi ise dış politika ile ilgili sorulan soruydu. Sorular ünite bazında dengeli bir şekilde dağıtılmış. Son ünite hariç her üniteden soru gördük. Yapılabilir bir sınavdı.

LGS 2022 Genel Değerlendirme: Geçen yıla göre daha kolay bir sınavdı. Beklenenin aksine sözel kısım öğrencileri zorladı. Özellikle Türkçe sorularında çeldiriciler kuvvetliydi. Sınav geneline baktığımızda yaptığımız haftalık LGS deneme sınavları, soru çözümü ve kafes programlarımızda çözdüğümüz sorularla benzerlik oranı %85 civarındaydı.

Çekmeköy Sonuç Oniki Rehberlik Zümresi

Merkez Mh. Çavuşbaşı Cd. No: 7 K: 4 Çekmeköy / İSTANBUL
(0216) 642 4262 - (0216) 640 1938
info@oniki.com.tr - www.onikiegitim.com